Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-080377-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ.: Cá nhân, tổ chức yêu cầu gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2 Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3.753.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 5, thứ 6 trong tuần..
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
-Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3.753.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 5, thứ 6 trong tuần..
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
- Người nộp hồ sơ nộp phí (lệ phí) gia hạn cấp giấy phép khai thác thủy sản và nhận biên lai thu phí (lệ phí).
Bước 3 Nhận kết quả: - Địa điểm: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3.753.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 5, thứ 6 trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu)
Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (Bản sao có công chứng)
Giấy phép đã được cấp (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản 20.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-080377-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
33