Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-080421-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, đổi thẻ, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch.
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp, đổi, cấp lại thẻ và gửi báo cáo qua mạng về Tổng Cục Du lịch.
+ Trường hợp không đủ điệu kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp biết.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao v à Du lịch Lai Châu
+ Công chức trao giấy Thẻ hướng dẫn viên Du lịch, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở
+ Điện thoại:; Fax: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.).
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Địa điểm cơ sở lưu trú du lịch phải cách trường học, bệnh viện và những nơi có thể xảy ra ô nhiễm một khoảng cách nhất định phù hợp với quy định của địa phương nơi xây dựng cơ sở lưu trú; không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ.
- Cơ Sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phù hợp với từng loại cơ sở lưu trú du lịch.
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Biểu đánh giá chất lượng Cơ sở lưu trú Du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú Du lịch
- Bản sao có giá trị pháp lý
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch cung cấp dịch vụ ăn uống).
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Ghi chú: Hồ sơ đăng ký từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, ngoài các giấy tờ quy định trên thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của các trưởng bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với trường hợp thẩm định lại - Loại xếp hạng 4sao, 5 sao: 2.000.0000 đồng/ lần/cơ sở - Loại xếp hạng 3 sao: 1.500.000 đồng/lần/cơ sở - Loại xếp hạng 1sao, 2 sao: 400.000 đồng/lần/cơ sở - Loại xếp hạng tiêu chuẩn tối thiểu: 200.000 đồng/lần/cơ sở
Lệ phí thẩm định lần đầu - Loại đề nghị xếp hạng 4 sao, 5 sao: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở. - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao: 2.000.0000 đông/lần/cơsở - Loại đề nghị tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao: 500.000 đồng/lần/cơ sở - Loại đề nghị tiêu chuẩn tối thiểu: 300.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-080421-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36