Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-081129-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá phải xuất trình Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã phù hợp với quy định thì Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ cấp phiếu tiếp nhận công bố theo mẫu.
+ Trường hợp hồ sơ không phù hợp thì công chức sẽ thông báo điểm không phù hợp để doanh nghiệp tiến hành khắc phục và thực hiện công bố lại.
Trả kết quả: Nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lai Châu
Thời gian trao trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với trường hợp xin Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng:
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức quản lý...) để chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.
- Đảm boả chất lượng sản phẩm, hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình.
Công bố tiêu chuẩn bằng "Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá" theo mẫu quy định
Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng
Tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài) được doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá của mình
Các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hoá nêu trong tiêu chuẩn phải có khả năng xác định, đánh giá hoặc xác minh bằng các phương pháp thích hợp
Số bộ hồ sơ: 02 bộ - trong đó có 01 bộ gốc và 01 bộ sao
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bản công bố tiêu chuẩn Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm, hàng hoá
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-081129-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21