Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-081499-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương cấp huyện (đối với thị xã – Phòng Quản lý Đô thị - Thị xã Lai Châu)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
+ Công chức trả kết quả, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Trong trường hợp nhận hộ, người đến nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền.
Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (Theo mẫu)
Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất
Bản chính giấy phép xây dựng
Hai bộ hồ sơ thiết kết xin phép xây dựng (khổ A3, đóng thành quyển) mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm:
- Tổng mặt bằng công trình trên lô đât, (tỷ lệ 1/100 – 1/500) kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
- Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình (tỷ lệ 1/100 – 1/200 ).
- Mặt bằng móng (tỷ lệ 1/100 -1/200), mặt cắt móng ( tỷ lệ 1/500) kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện (tỷ lệ 1/100 – 1/200) .
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu 1 – phụ lục IV)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí điều chỉnh giấy phép xây dựng 50.000 đồng/công trình
Phí xây dựng công trình không sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ được quy định cụ thể như sau Cách tính: Cxd = tỷ lệ % x M2 x ĐG1 m2 - Tỷ lệ %: Đối với nhà ở xây dựng tại địa bàn thị xã Lai Châu mức thu được tính bằng 0,3% vốn xây dựng công trình - Tỷ lệ %: Đối với nhà ở xây dựng tại địa bàn huyện mức thu được tính bằng 0,2% vốn xây dựng công trình
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-081499-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
35