Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-082091-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra – Pháp chế Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ.: Cá nhân, tổ chức đăng ký cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2 Nộp hồ sơ.: - Điạ điểm: Phòng Thanh tra – Pháp chế – Chi cục Thú y – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ : Phường đoàn kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 02313.875.159 Fax: 02313.877.910.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng: Từ 7h30’ – 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ – 17h00’. Các ngày làm việc.
- Người nộp hồ sơ xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại Lai châu (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt nam định cư ở nước ngoài), Bằng gốc về lĩnh vực hành nghề.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm ra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3 Nhận kết quả: - Điạ điểm: Phòng Thanh tra – Pháp chế – Chi cục Thú y – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ : Phường đoàn kết – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
+ Số điện thoại: 02313.875.159 Fax: 02313.877.910.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày làm việc.
+ Sáng: Từ 7h30’ – 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ – 17h00’.
- Trình tự trả kết quả:
+ Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp uỷ quyền phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền, giấy hẹn trả kết quả.
+ Người nhận chứng chỉ nộp lệ phí tại phòng kế toán tổng hợp Chi cục Thú y tỉnh, nhận biên lai thu phí, lệ phí. Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Căn cứ điểm 9 mục 3: Các trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:
Chứng chỉ hành nghề thú y cấp không đúng thẩm quyền.
Cá nhân sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn là đối tượng theo quy định tại điều 66 và có đủ điều kiện theo quy định tại điều 64 của nghị định 33/ 2005/ NĐ - CP.
Căn cứ vào Điều 29: Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.
1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đưa cơ sở mới thành lập vào hoạt động phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với cơ quan thú y có thẩm quyền theo quy định tại Điều 43 của nghị định số 33/2005/NĐ – CP.
2. Trước khi hết thời hạn của chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hoặc trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 3 tháng trở lên, khi hoạt động trở lại, chủ cơ sở phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày với cơ quan thú y có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.
Điều 39: Cá nhân, tổ chức kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y phải có đủ điều kiện sau:
- Có đăng ký kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học , vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y;
- Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo quản, bán hàng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định tại điểm 1 khoản 2, điểm 1 khoản 3 điều 7 của pháp lệnh này;
- Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học , vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y;
- Chỉ được kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại việt nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 của pháp lệnh này.
Điều 54: Điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trog thú y phải có đủ các điều kiện quy định tại điều 39 của pháp lệnh thú y và các điều kiện vệ sinh thú y sau đây.
a) Có địa điểm kinh doanh cố định;
b) Cửa hàng nơi bày bán kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc;
c) Cửa hàng phải có khu vực riêng để bày bán các loại hàng hoá khác nhau được phép kinh doanh, có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản;
d) Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hoá như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản văc xin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản;
đ) Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng sấu đến môi trường.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh văc xin, vi sinh vật phải theo quy định của Bộ NN & PTNT, Bộ Thuỷ sản.
Căn cứ điểm d khoản 1 điều 64:
- Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành ghề thú y thuỷ sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh.
Đơn đăng ký cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, theo Pháp lệnh Thú y 29/04/2004, Nghị định số 33/2005/NĐ - CP của Chính phủ ngày15/03/2005, Kèm ảnh 3 x 4: 3 chiếc
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên
Ảnh 3 x 4: 3 chiếc
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01bộ bản sao có chứng thực, 01 bộ bản chính)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề Thú 25.000đ/01 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-082091-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25