Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-082228-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần tất cả các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: tại Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện.
- Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ)
Khi đến nhận kết quả cá nhân phải mang theo giấy hẹn và chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Giấy công nhận vốn pháp định của ít nhất một người trong Ban quản trị đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Điều lệ hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Giấy công nhận vốn pháp định của ít nhất một người trong Ban quản trị đối với hợp tác xã kinh doanh ngành.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã
Điều lệ hợp tác xã
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Mẫu HTXMĐ)
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã (Mẫu HTXDS)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Mức phí: 200.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-082228-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21