Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-082257-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 0231 3601 226 Fax: 0231 3876 411
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy giao nhận giao cho người đến nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu , hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 0231 3601 226 Fax: 0231 3876 411
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy giao nhận hồ sơ.
- Công chức trả kết quả viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận.
Công văn đề nghị thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó
Hồ sơ về trụ sở chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu phí cấp giấy chứng nhận thay đổi 50.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-082257-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21