Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-084644-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị đăng ký dự thi. (các trường Trung học phổ thông,Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, sở Giáo dục và Đào tạo)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ ngày nộp hồ sơ tới trước ngày thi 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo dự thi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người có nguyện vọng thi tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại tường Tung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi người học muốn đăng ký dự thi cư trú.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì sẽ được cấp giấy báo dự thi.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ của trường sẽ hướng dẫn đề người nộp hồ sơ tiếp tục hoàn thiện.
Bước 3: Nhận kết quả
Nhận kết quả thủ tục hành chính tại tường Tung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi người học đăng ký dự thi; Thời gian: Trước ngày thi từ 10 đến 15 ngày.
Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong Công văn hướng dẫn tổ chức thi hằng năm
Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính)
Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực)
Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có)
Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có)
Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của trường phổ thông nơi dự thi năm trước
Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tư cách, phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu Đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thi sinh tự do) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-084644-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27