Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-085913-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác rừng tự nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2 Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Chi cục Phát triển lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu.- Tỉnh Lai Châu
+ Số điện thoại: 02313.876.583.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần:
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’
- Người nộp hồ sơ xuất trình giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chức), trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3 Nhận kết quả: - Địa điểm: Chi cục Phát triển lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu.- Tỉnh Lai Châu
+ Số điện thoại: 02313.876.583.
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Tờ trình về việc thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác
Hồ sơ thuyết minh thiết kế khai thác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Quyết định giao nhiệm vụ khai thác
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác rừng tự nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-085913-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36