Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-086052-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xúc tiến Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Thương nhân trực tiếp nộp hồ sơ và trả kết quả tại phòng Văn phòng (địa chỉ: phường Quyết Thắng _ thị xã Lai Châu; Điện thoại: 0231.3876597) vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết)
- Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Xúc tiến Thương mại.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận theo mẫu 4 của TTLT số 07/2007/NĐ - CP cho người nộp hồ sơ
- Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ - chuyển Văn phòng sở Công thương.
Trả kết quả: Nhận kết quả tại phòng Xúc tiến Thương mại – Sở Công thương tỉnh Lai châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng – thị xã Lai châu: Điện thoại + Fax: 02313.876.922) vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết)
Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương tình khuyến mại (theo mẫu KM – 8 của Thông tư 07/2007/NĐ – CP)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-086052-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20