Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-088335-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nêu trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả
- Địa điểm: trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Khi đến nhận kết quả, đương sự phải mang theo giấy hẹn trả kết quả.
- Khi trả kết quả người cho và người nhận nuôi con nuôi phải có mặt. Công chức thực hiện việc đăng ký cấp cho người đi đăng ký một bản chính quyết định công nhận việc đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận nuôi con nuôi phải có mặt; Trường hợp người được nhận làm con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên, thì cũng phải có mặt
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định)
Trong trường hợp việc đăng ký lại được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đương sự đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây thì tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây về việc đã đăng ký nuôi con nuôi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Mức thu: 20.000 đồng/trường hợp. (Miễn lệ phí việc nhận nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc vùng sâu, vùng xa)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-088335-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24