Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-088352-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày (trường hợp phải xác minh không kéo dài thêm không quá 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và viết giấy hẹn giao cho 02 bên nam, nữ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Thời gian: vào các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định);
- Trình tự trả kết quả: Cán bộ Tư pháp hộ tịch đăng ký ghi vào biểu mẫu và sổ đăng ký, Cán bộ Tư pháp xã yêu cầu hai bên nam, nữ ký vào sổ và giấy chứng nhận kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hai bên nam nữ phải có mặt khi thực hiện các thủ tục đăng ký lại việc kết hôn
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định)
Trong trường hợp đăng ký lại kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì tờ khai đăng ký lại việc kết hôn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng kết hôn trước đây về việc đã đăng ký. Trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu STP/HT-2006-KH.2)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-088352-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23