Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-088864-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Công thương Lai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu; Điện thoại + Fax 0231.3876.759). Thời gian trao trả giấy phép: Tất cả các ngày hành chính hàng tuần (trừ ngày lễ).
+ Công chức trả kết quả viết biên lai thu phí. Người nhận kết quả đến nộp tiền tại thủ quỹ của sở tại văn phòng Sở Công thương.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và có chứng minh thư của người ủy quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đính sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu, thử nghiệm và giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.
- Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
- Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.
- Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ.
- Có phương án bảo vệ an ninh trật tự, phương tiện kỹ thuật, phòng chống cháy; nổ và bảo vệ môi trường.
Có hồ sơ hợp lệ
Đơn xin gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
Bản sao công chứng Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động: (khoáng sản đối với đơn vị hoạt động khoáng sản, thăm dò; khai thác đối với đơn vị hoạt động dầu khí, quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình) trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997;
Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác
Quyết định cử người chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và thủ kho vật liệu nổ công nghiệp (kèm theo văn bằng chứng chỉ có liên quan)
Giấy phép đang sử dụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1.500.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-088864-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17