Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-089454-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; Trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong buổi làm việc đó; nếu cần xác minh làm rõ nhân thân người yêu cầu, thì viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến giao dịch về chuẩn bị lại.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ nghỉ)
- Trình tự trả kết quả:
+ Công chức thực hiện đề nghị người yêu cầu chứng thực phải ký trước trực tiếp dưới sự chứng kiến của công chức.
+ Người nhận kết quả nộp lệ phí chứng thực, nhận biên lai thu lệ phí và nhận kết quả.
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác chứng minh nhân thân
Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực chữ ký Mức thu: không quá 10.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-089454-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26