Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-089518-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại – Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Công ThươngLai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng Thị Xã Lai Châu Tỉnh Lai Châu). Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.
- Khi đến nộp hồ sơ , đại diện tổ chức xin cấp giấy phép xuất trình chừng minh thư nhân dân (hoặc giấy giới thiệu) để đối chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức xin cấp giấy phép.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ xung cho đầy đủ, hợp lệ.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Công ThươngLai Châu (Địa chỉ: Phường Quyết Thắng Thị Xã Lai Châu Tỉnh Lai Châu). Thời gian trả giấy phép: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.
+ Công chức trả kết quả viết biên lai thu phí. Người nhận kết quả nộp tiền cho thủ quỹ của sở Công Thương.
+ Công chức trả giấy phép kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép. Trong trường hợp người đến nhận hộ thì phảI có giấy uỷ quyền và có chứng minh thư của người uỷ quyền.
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá
Bản sao hợp lệ chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế
Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh
Phương án kinh doanh gồm:
+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh);
+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc;
+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;
+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển ..) nguồn nhân lực phục vụ cho kinh doanh;
+ Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình.
Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp gồm:
+ Hồ sơ về kho;
+ Hồ sơ về năng lực vận chuyển;
+ Hồ sơ về năng lực tài chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán buồn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc là 50.000 (năm mươi nghìn)/ 01 hồ sơ đối với tổ chức có trụ sở trên địa bàn thị xã và 25.000 (hai năm nghìn)/ 01 hồ sơ đối với tổ chức có trụ sở trên địa bàn các huyện.
Lệ phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh bán buồn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc là 300.000 (ba trăm nghìn)/ điểm kinh doanh đối với tổ chức có trụ sở trên địa bàn thị xã và 150.000 (một trăm năm mươi nghìn)/ điểm đối với tổ chức có trụ sở trên địa bàn các huyện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-089518-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31