Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-094110-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính; Sở Kế hoạch đầ tư tỉnh Lai Châu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, yêu cầu thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 chuẩn bị đầy đủ hố sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Chi cục phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lai châu – Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu
+ Điện thoại: 02313 876583
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần;
- Tổ chức yêu cầu phê duyệt Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm: Chi cục phát triển Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Chi cục phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lai châu – Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu
+ Điện thoại: 02313 876583.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp phí (lệ phí) và nhận biên lai thu phí (lệ phí).
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt, thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661
Bản đồ hiện trạng
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định dự toán các công trình lâm sinh - Trồng rừng: 5.000 đ/ 1 ha - Chăm sóc năm thứ 2 + Năm thứ 3: 3.000 đ/ 1ha - Chăm sóc năm thứ 4: 2.000 đ/1ha
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-094110-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23