Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-096435-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ngoại vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Tại bộ phận một cửa Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút;
- Công chức tiếp nhận hồ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả.
- Tại bộ phận một cửa Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút;
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ kế toán thủ quỹ của cơ quan.
+ công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kêt quả ký nhận. trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
* Ghi chú: Đối với công dân Trung Quốc tất cả giấy tờ được dịch ra tiếng Việt Nam và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền phía Trung Quốc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Giấy công nhận vốn pháp định của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Giấy công nhận vốn pháp định của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh thay đổi, bổ xung ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
Số bộ hồ sơ: 3 bộ Chính 01 bộ,sao 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Phụ lục III-6
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh ( Chưa có văn bản quy định) Mức phí: 30.000 đồng/ đăng ký
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung kinh doanh là công dân Trung Quốc - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-096435-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
37