Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-096531-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Mười năm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Tại bộ phận một cửa Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút;
- Công chức tiếp nhận hồ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả.
- Tại bộ phận một cửa Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút;
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ kế toán thủ quỹ của cơ quan.
+ công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kêt quả ký nhận. trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
* Ghi chú: Đối với công dân Trung Quốc tất cả giấy tờ được dịch ra tiếng Việt Nam và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền phía Trung Quốc.
Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu)
Bản cam kết về xây dựng nhà ở khi được cấp phép xây dựng
Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất
Hai bộ hồ sơ thiết kết xin phép xây dựng (khổ A3, đóng thành quyển) mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm:
- Tổng mặt bằng công trình trên lô đât, (tỷ lệ 1/100 – 1/500) kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
- Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình ( tỷ lệ 1/100 – 1/200 ).
- Mặt bằng móng ( tỷ lệ 1/100 -1/200), mặt cắt móng ( tỷ lệ 1/500) kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện ( tỷ lệ 1/100 – 1/200).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp phép xây dựng (hoặc cấp mới hoặc cấp lại và điều chỉnh giấy phép xây dựng) đối với nhà riêng lẻ của các chủ đầu tư Mức phí: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/công trình
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-096531-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18