Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-117696-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng Nhà nước số 1 – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng Nhà nước số 1 – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày tổ chức hành nghề công chứng nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng, thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng; Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với hợp đồng giao dịch, yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người yêu cầu công chứng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Trụ sở Phòng công chứng Nhà nước số 1 – Tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại: 02313877741.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: từ 13h30’ đến 15h00’.
- Viên chức tiếp nhận kiểm tra tỉnh hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả, trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định.
- Người yêu công chứng xuất trình bản chính và nộp bản sao để đối chiếu những giấy tờ sau:
* Đối với cá nhân xuất trình:
+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu;
+ Hợp đồng uỷ quyền đã soạn thảo trước hoặc yêu cầu công chứng viên soạn thảo giúp;
+ Giấy tờ chứng minh nội dung công việc uỷ quyền.
* Đối với tổ chức ngoài các giấy tờ trên còn phải xuất trình:
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đai diện theo pháp luật hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức;
+ Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó Trong trường hợp uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền);
+ Điều lệ hoạt động của tổ chức đối với một số loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định bắt buộc phải có, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm: Trụ sở Phòng công chứng Nhà nước số 1 – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại: 02313877741.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: từ 13h30’ đến 15h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp phí công chứng và nhận biên lai thu phí công chứng.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các bên giao kết hợp đồng giao dịch phải có năng lực hành vi dân sự.
- Người không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải có người giám hộ.
- Nội dung hợp đồng không vi phạm điều cấm và đạo đức xã hội
- Ký hợp đồng giao dịch phải được thực hiện trước mặt công chứng viên trừ trường hợp các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có đăng ký chữ ký và mẫu dấu tại Phòng công chứng thì được ký trước vào bản hợp đồng giao dịch.
Ký hợp đồng giao dịch phải được thực hiện trước mặt công chứng viên trừ trường hợp các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có đăng ký chữ ký và mẫu dấu tại Phòng công chứng thì được ký trước vào bản hợp đồng giao dịch
Phiếu yêu cầu công chứng
Hợp đồng ủy quyền
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó (Trong trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền)
Điều lệ hoạt động của tổ chức đối với một số loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định bắt buộc phải có, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Hợp đồng ủy quyền Mức thu 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng ủy quyền - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-117696-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21