Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-118345-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư Pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư Pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Đại diện của Văn phòng công chứng (đối với văn phòng do một công chứng viên trờ lên thành lập) khi làm thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu;
+ Số điện Thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc trong tuầ.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’đến 17h00’.
- Người đến nộp hồ sơ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ.Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Địa điểm nhận kết quả: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Số điện Thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền, giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Hợp đồng ký quỹ hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với mỗi công chứng viên làm việc tại văn phòng)
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên, Thẻ công chứng viên (nếu có) của công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Danh sách công chứng viên của Văn phòng công chứng
Tờ cam kết của các công chứng viên
Giấy tờ chứng minh đã rút tên ra khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư tỉnh, thành phố và chấm dứt hành nghề luật sư của các công chứng viên là luật sư
Giấy tờ chứng minh trụ sở: đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và Đề án thành lập Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Giấy đề nghi đăng ký tên Văn phòng công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với văn phòng do một công chứng viên trở lên thành lập) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-118345-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25