Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-121638-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ Tư pháp- Sỏ Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.
Người có yêu cầu cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần
+ Sáng: từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: 13h30’ đến 17h00’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận, giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
- Địa điểm nhận kết quả: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư Pháp - Sở Tư Pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
+ Số điện Thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp phí (lệ phí) và nhận biên lai thu phí (lệ phí).
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Bản photocopy của quyết định công nhận việc nuôi con nuôi cần sao, nếu không có thì ghi thông tin vào Phiếu yêu cầu cấp bản sao hộ tịch (phiếu có thể do cơ quan hành chính hoặc cá nhân tự lập)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tên và mức phí, lệ phí 1: Lệ phí yêu cầu cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi Không quá 5.000/ lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-121638-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26