Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-129068-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có văn bản quy định rõ thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Tỉnh Lai Châu. Nhận công văn do bưu điện hoặc cán bộ các huyện chuyển đến.
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7 h30’ đến 11h30’
+ Chiều từ 13h30’ đến 17 h
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã.
- Thời gian: Vào các ngày trong tuần (Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7 h30’ đến 11h30’
+ Chiều từ 13h30’ đến 17 h
- Khi có quyết định và cấp sổ, Sở gửi đường công văn về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã.
Tờ khai nhận các phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. (Mẫu số 03 – CSSK.). Gửi toàn bộ giấy tờ về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Sổ trợ cấp (đối với trường hợp cấp đổi)
02 ảnh 2x3
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã kiểm tra, đối chiếu danh sách chi trả, lập danh sách người có công với cách mạng được trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK) kèm theo bản kê khai, giấy chỉ định của cơ sở y tế để theo dõi cũ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai nhận các phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. (Mẫu số 03 – CSSK.)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-129068-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
43