Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-136641-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các chủ đầu, Ban quản lý dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị Hồ sơ: Sở Tài chính cấp phát tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Các chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn căn cứ vào giai đoạn của dự án đang thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã sỗ đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính huyện, thị xã. Phòng Tài chính huyện, thị xã tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư. lập bảng thống kê theo mẫu số 08B-MSNS-BTC.
Bước 2 Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại phòng Đầu tư - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 8,9 trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu - Phường Tân Phong Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02313.876.403
Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ cơ sở pháp lý thì Sở Tài chính sẽ xem xét, xử lý.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do đơn vị gửi đến Sở Tài chính sẽ thông báo để đơn vị bổ sung hoặc làm lại hồ sơ cho đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và thực hiện cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách
Bước 4 Trả kết quả: Trả kết quả đăng ký mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách tại phòng Đầu tư - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu.
Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu biểu số 04 - MSNS-BTC
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo biểu mẫu số 08B-MSNS-BTC (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư
Tải về
Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn Vốn hỗ trợ phát triển chính thức được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-136641-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20