Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS111
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương (tùy từng trường hợp); Cơ quan thuế.
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Thời hạn giải quyết: - 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ Công Thương.
- 26 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài nộp hồ sơ:
- Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ), Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
+ Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; nếu thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Ban Quản lý kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu hướng dẫn gửi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2: Đối với trường hợp không phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh.
Bước 3: Đối với trường hợp phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Công Thương.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, UBND tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh.
Bước 4: Trả kết quả.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
+ Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-2, Thông tư 08/2013/TT-BCT.
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6, Thông tư 08/2013/TT-BCT.
Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung bổ sung
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép theo mẫu BC-3, Thông tư 08/2013/TT-BCT.
Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;
Giấy phép kinh doanh đã được cấp (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01 bộ gốc + 02 bộ phô tô).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
Báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp
Tải về
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27