Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS116
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Lai Châu; Văn phòng Đăng ký đất đai.
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính.
- Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất; hợp đồng thuê đất bổ sung (trong trường hợp thuê đất). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã gia hạn quyền sử dụng đất).Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã gia hạn quyền sử dụng đất).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi hết thời hạn sử dụng đất tối thiểu 6 tháng, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.
- Địa điểm: Bộ phận TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
+ Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
+ Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Ban Quản lý kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ, viết phiếu hướng dẫn người nộp sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Nếu hợp lệ, gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất của các cơ quan có liên quan.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ban Quản lý: Các cơ quan được lấy ý kiến thẩm định có ý kiến trả lời bằng văn bản, nếu không coi như đồng ý.
* Đối với dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh) quyết định chủ trương hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì không phải thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất.
Bước 4: Nếu đủ điều kiện gia hạn, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Ban Quản lý gửi quyết định gia hạn và hồ sơ liên quan cho cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người được gia hạn sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Ban Quản lý.
Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; trình UBND tỉnh quyết định gia hạn quyền sử dụng đất và gửi kết quả về Ban Quản lý.
Bước 7: Ban Quản lý trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất; hợp đồng thuê đất bổ sung (trong trường hợp thuê đất) khi Người được gia hạn thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
- Địa điểm: TN&TKQ, Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng.
+ Địa chỉ: xã Ma ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;
+ Điện thoại: 0231.3911.368; Fax: 0231.3911.378.
+ Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
- Người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi hồ sơ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và chứng minh thư của người được ủy quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong thời gian sử dụng đất được Ban Quản lý giao lại đất, cho thuê đất thực hiện dự án.
- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư bổ sung.
- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Người sử dụng đất thực hiện thủ tục gia hạn khi:
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.
- Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư
Đối với dự án đầu tư có sự điều chỉnh thời hạn hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh) quyết định điều chỉnh.
- Đơn xin gia hạn sử dụng đất.
- Bản sao giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.
+ Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối với dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn sử dụng đất:
- Đơn xin gia hạn sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Bản sao thuyết minh dự án đầu tư bổ sung.
- Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật phần bổ sung.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 50.000 đồng/lần cấp.

0
31