Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS19
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (các đơn vị có nhu cầu và đề nghị tuyển dụng)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có văn bản quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ:
Căn cứ kế hoặch tuyển dụng công chức hàng năm, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển phải lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.
Bước 2: Tổ chức tuyển dụng:
Hết thời hạn nhận hồ sơ, UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức. Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển.
Bước 3: Thông báo kết quả tuyển dụng:
Trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Sở Nội vụ niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký dự tuyển. Sở Nội vụ tổng hợp kết quả tuyển dụng trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức. Sở Nội vụ gửi thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký dự tuyển, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến nhận quyết định tuyển dụng.
Bước 4: Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc:
Căn cứ thông báo kết quả phê duyệt tuyển dụng, Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng công chức. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày quyết định tuyển dụng công chức, người trúng tuyển vào công chức phải đến cơ quan nhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc theo thời gian quy định (không có lý do), Sở Nội vụ ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng công chức.
Bước 5: Nhận kết quả: Các cơ quan có người trúng tuyển trực tiếp nhận quyết định tuyển dụng tại phòng Tổ chức công chức – Sở Nội vụ vào các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Điều 9. Điều kiện miễn thi một số môn (Nghị định 24)
Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:
1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao giấy khai sinh
Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tuyển dụng công chức 1. Dưới 100 thí sinh: Thu 260.000đ/người; 2. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Thu 200.000đ/người; 3. Từ 500 thí sinh trở lên: Thu 140.000đ/người
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-BS19
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [30]
Tuyển dụng viên chức - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng - Lai Châu
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh - Lai Châu
Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo - Lai Châu
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lai Châu
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh - Lai Châu
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện - Lai Châu
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Lai Châu
Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Lai Châu
Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc - Lai Châu
Tặng cờ thi đua của Chính phủ - Lai Châu
Tặng Huân chương các loại - Lai Châu
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Lai Châu
Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - Lai Châu
Khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại - Lai Châu
Khen thưởng thành tích đột xuất - Lai Châu
Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài - Lai Châu
Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Lai Châu
Hiệp y khen thưởng - Lai Châu

1
30