Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS20
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (các đơn vị có nhu cầu và đề nghị tuyển dụng)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Không có văn bản quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ:
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng hàng năm, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển phải lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.
Bước 2: Tổ chức tuyển dụng:
UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức. Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển. Chậm nhất trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành chấm thi hoặc tổng hợp kết quả xét tuyển báo cáo UBND tỉnh.
Bước 3: Thông báo kết quả tuyển dụng:
Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi hoặc xét, niêm yết công khai kết quả thi hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc việc và trang thông tin điện tử. Trong 10 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thim xét tuyển, người dự tuyển giử đơn đề nghị phúc khải kết quả thi, xét tuyển (nếu có).
Bước 4: Thông báo kết quả tuyển dụng:
Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi hoặc xét, niêm yết công khai kết quả thi hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc việc và trang thông tin điện tử. Trong 10 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thim xét tuyển, người dự tuyển giử đơn đề nghị phúc khải kết quả thi, xét tuyển (nếu có).
Bước 5: Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc:
Chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký kết hợp đồng theo quy định (không có lý do chính đáng) Sở Nội vụ ra hủy bỏ kết quả trúng tuyển..
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Điều 8. Điều kiện miễn thi một số môn (nghị định 29)
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:
1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
Đơn đăng ký dự tuyển
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao giấy khai sinh
Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao mà tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Tải về
Mẫu hợp đồng làm việc
Tải về
Mẫu hợp đồng làm việc
Tải về
Mẫu hợp đồng làm việc
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tuyển dụng viên chức 1. Dưới 100 thí sinh: Thu 260.000đ/người; 2. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: Thu 200.000đ/người; 3. Từ 500 thí sinh trở lên: Thu 140.000đ/người.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-BS20
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [30]
Tuyển dụng công chức - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng - Lai Châu
Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh - Lai Châu
Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo - Lai Châu
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh - Lai Châu
Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lai Châu
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lai Châu
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh - Lai Châu
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Lai Châu
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện - Lai Châu
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu - Lai Châu
Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Lai Châu
Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc - Lai Châu
Tặng cờ thi đua của Chính phủ - Lai Châu
Tặng Huân chương các loại - Lai Châu
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Lai Châu
Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - Lai Châu
Khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại - Lai Châu
Khen thưởng thành tích đột xuất - Lai Châu
Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài - Lai Châu
Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Lai Châu
Hiệp y khen thưởng - Lai Châu

0
22