Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS30
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản đăng ký hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành thuộc thẩm quyền quản lý gửi văn bản thông báo đến Sở Nội vụ (phòng Tôn giáo) qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.
- Thời gian tiếp nhận: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).
Bước 2: Công chức tại bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung văn bản:
- Nếu văn bản hợp lệ thì công chức ở Bộ phận một cửa viết phiếu hẹn để hẹn ngày trả kết quả và biên nhận văn bản.
- Nếu văn bản không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.
Bước 3: Sở Nội vụ xem xét văn bản thông báo, trình UBND tỉnh và lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc thực hiện theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.
Thành phần văn bản (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành
Tải về

0
22