Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS39
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu hoặc qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ chuẩn bị hồ sơ thủ thục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà D - Trung tâm hành chính - Chính trị - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu
Thời gian: Trong giờ hành chính và các ngày làm việc trong tuần.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Chi cục Văn thư - Lưu trữ nghiên cứu đề xuất giải quyết hồ sơ và trình Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn, xuất trình chứng minh nhân dân và giấy tờ chứng minh của người đến nhận chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo thời gian hẹn trả kết quả.
- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà D - trung tâm hành chính - Chính trị - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu
Thời gian: Trong giờ hành chính và các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có thời gian làm việc từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ;
- Phải đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức;
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu;
- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cũ do Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cấp (đối với những trường hợp cấp lại);
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp từng lĩnh vực hành nghề, cụ thể:
+ Đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hoá, sinh;
+ Đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ: Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đã được cấp (đối với những người cấp lại)
Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề
Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ
Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả nghiệp vụ lưu trữ
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Hai ảnh cỡ 2 x 3cm (chụp trong thời hạn không quá 6 tháng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Tải về
Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

0
21