Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS51
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính (vào các ngày làm việc trong tuần).
Thời hạn giải quyết: Hạn cuối cùng 15/2 hàng năm; Hệ thống giáo dục hạn cuối đến 30/10 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn cho cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Văn Thư Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần).
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thi đua hàng năm.
Bước 3: - Các trường hợp đăng ký khen cao Sở Nội vụ lập tờ trình tham mưu UBND tỉnh đăng ký các danh hiệu thi đua với Hội đồng khen thưởng Trung ương.
- Gửi văn bản thông báo về các sở, ban, ngành, huyện, thị trong tỉnh được biết.
Văn bản đăng ký thi đua.
Danh sách đăng ký thi đua.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

1
23