Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS52
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở Cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: 15 ngày đối với khen thưởng cấp tỉnh; 55 ngày đối với khen cấp nhà nước (kể từ ngày Ban Thi đua khen thưởng tiếp nhận hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hiện vật khen thưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn cho tập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục cấp đổi hiện vật trong bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: - Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 8h đến 11h
+ Chiều từ 14h đến 16h30'
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của tập thể, cá nhân:
+ Trường hợp hồ sơ của tập thể, cá nhân đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và viết giấy hẹn cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định, thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng, Kiểm tra đối tượng đề nghị cấp đổi tại sổ vàng, Sở Nội vụ xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ cấp đổi.
Bước 4: - Khi có kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (vào các ngày làm việc trong tuần; trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã được khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên.
Thành phần hồ sơ trình ở cấp tỉnh gồm:
- Công văn của tập thể hoặc đơn đề nghị của cá nhân về cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng ( theo mẫu); kèm theo hiện vật khen thưởng cũ (trường hợp đề nghị cấp đổi)
- Công văn đề nghị của huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.
Thành phần hồ sơ trình Trung ương gồm
- Công văn của tập thể hoặc đơn đề nghị của cá nhân về cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (theo mẫu); kèm theo hiện vật khen thưởng cũ (trường hợp đề nghị cấp đổi)
- Công văn đề nghị của UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng.
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) bản chính ( 01 bộ gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương kèm theo hiện vật cấp đổi; 01 bộ lưu tại cơ quan tiếp nhận đề nghị cấp đổi, cấp lại của cá nhân).
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của tập thể
Tải về
Công văn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của tập thể
Tải về
Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng
Tải về
Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng
Tải về
Đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cá nhân
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân
Tải về

1
25