Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS70
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lập và gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Sở Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Trường hợp từ chối thì Sở Nội vụ phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Văn bản đề nghị Sở Nội vụ giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Văn bản chấp thuận của Tỉnh ủy
Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, nội dung gồm:
- Lý do giải thể thanh niên xung phong;
- Đề xuất phương án giải quyết vè nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;
- Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan
Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan
Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV. Hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
18