Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-001362-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với các trung tâm, cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với các cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép dạy chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học cần nộp hồ sơ :
- Đối cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đối cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị.
- Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.
- Lập biên nhận giao cho khách hàng.
- Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Ghi phiếu chuyển hồ sơ.
Giải quyết hồ sơ: Tổ chức kiểm tra, thẩm định các điều kiện đăng ký cấp phép của cơ sở đối với các cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý không quá 14 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Đối với các cơ sở do Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tự thẩm tra và gởi biên bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở xem xét cấp giấy đăng ký
Trả kết quả: Tổ chức cá nhân nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo đối cơ sở thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị đối với cơ sở thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần(trừ ngày lễ, ngày nghỉ):
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
Giấy đăng ký dạy ngoại ngữ, tin học ứng dụng
Bản kê tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, giáo trình dạy học
Bản danh sách giáo viên (có đủ chữ ký của từng giáo viên tham gia giảng dạy)
Bản chụp bằng cấp về chuyên môn và bằng cấp về sư phạm của các giáo viên (có chứng thực)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền điạ phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý của người đứng tên đăng ký
Bản chụp bằng cấp từ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên (có chứng thực) của người đứng tên đăng ký
Bản kế hoạch hoạt động
01 ảnh 3x4 của người đứng tên đăng ký
Hợp đồng thuê mướn cơ sở (nếu cơ sở là điạ điểm thuê mướn)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản danh sách giáo viên
Tải về
Bản kế hoạch hoạt động
Tải về
Bản kê tình trạng cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, giáo trình dạy học
Tải về
Đơn đề nghị giấy đăng ký mở cơ sở dạy ngoại ngữ, tin học
Tải về
Sơ yếu lý lịch của chủ cơ sở
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, cấp phép giấy phép dạy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình Giáo dục thường xuyên - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-001362-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20