Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-001483-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Y tế ủy quyền cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cấp giấy
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Khoa An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An (số 102 Quốc lộ 62, phường 2, Thị xã Tân An, tỉnh Long An)
Bước 2: Viên chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Ký giấy chứng nhận
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận tại Khoa An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày Thứ hai đến ngày Thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Sáng 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu 6), kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực)
Phiếu kết quả kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu (do thương nhân tự gởi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cớ sở sản xuất, phân phối gởi cơ quan được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp) hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
Một mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhã phụ đối với thực phẩm nhập khẩu)
Bản sao giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
- Đối với những sản phẩm thực phẩm đã được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký, sau thời hạn trên, thương nhân phải thực hiện công bố lại theo quy định tại quy chế này.
- Trường hợp thay đổi các nội dung đã công bố, thương nhân có trách nhiệm công bố lại, trừ trường hợp chỉ thay đổi hình thức nhãn hoặc quy cách bao gói thì nộp bổ sung nhãn đã thay đổi kèm công văn xin bổ sung hoặc thay thế nhãn đang lưu hành.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy gia hạn 50.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí thẩm định cấp giấy hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 150.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-001483-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23