Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-001504-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Khoa An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An (số 102 Quốc lộ 62, phường 2, Thị xã Tân An, tỉnh Long An)
Bước 2: Viên chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Ký giấy chứng nhận
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Khoa An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày Thứ hai đến ngày Thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Sáng 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu 1)
Bản tiêu chuẩn cơ sở bao gồm: chỉ tiêu về cảm quan, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hóa lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói (mẫu 2)
Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực)
Phiếu kết quả xét nghiệm (nếu là nước khoáng thiên nhiện phải có thêm phiếu xét nghiệm đối với nước nguồn)
Mẫu có gắn nhãn hoặc dự thảo nhãn
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đã được cấp (bảo sao)
Biên lai nộp phí (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
Tải về
Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm Mức phí: 50.000 đồng/hồ sơ
Lệ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Mức phí thẩm định: 200.000 đồng/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-001504-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17