Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-001991-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định điều chỉnh quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An (65B Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thuộc Ban kiểm tra và thụ lý hồ sơ
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Quyết định điều chỉnh quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Diện tích khu đất cho dự án đầu tư mà không thay đổi chức năng sử dụng khu đất
b) Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống cấp năng lượng, cấp thoát nước và công trình kỹ thuật đầu mối (đường kính, chiều đài, độ dốc, quy mô, công suất, cốt công trình); hướng thoát nước mưa, nước bẩn
c) Đường nội Bộ trong các khu chức năng khu công nghiệp
d) Tuyến nhánh cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, thông tin
e) Vị trí các công trình dịch vụ
Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (bản chính)
Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập tổ chức của chủ đầu tư (Sao y chứng thực nếu không phải Ban Quản lý cấp)
Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế (sao y chứng thực)
Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình của chủ trì thiết kế (sao y chứng thực)
Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm đĩa CD (bản chính)
Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết kèm đĩa CD (bản chính)
Giấy uỷ quyền của chủ đầu tư (nếu đơn vị tư vấn đi nộp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-001991-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
14