Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-002644-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư (61 Trương Định, Phường 1, Thị xã Tân An, Long An), khi nhận đủ thủ tục viết giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Xử lý hồ sơ và chuyển giao cho một cửa
Bước 3: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng.
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh cực cấm kinh doanh
Tên doanh nghiệp đặt đúng quy định
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX)
Điều lệ của Hợp tác xã hoặc điều lệ liên hiệp Hợp tác xã theo NĐ 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX
Số lượng xã viên Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên của liên hiệp HTX, danh sách ban quản trị Hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp HTX, danh sách Ban kiểm soát của Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã theo mẫu HTXDS
Bản sao chứng minh nhân dân (có công chứng) của tất cả thành viên Ban Quản trị
Biên bản đã được thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3, điều 11 của Luật Hợp tác xã năm 2003. Biên bản do trưởng ban quản trị Hợp tác xã hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của liên hiệp Hợp tác xã ký
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị Hợp tác xã (bản sao có công chứng)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với Hợp tác xã kinh doanh nghành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh củ của HTX
Tòan bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã nơi đăng ký kinh doanh củ gửi cho nơi đăng ký kinh doanh mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu đơn -HTX TB-2 )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-002644-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21