Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-003236-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Trưởng ấp tổ chức hội nghị liên tịch cấp ấp xét đề nghị. - Hội Cựu chiến binh cấp xã tổ chức hội nghị xét đề nghị. - Ủy ban nhân dân cấp xã có công văn đề nghị trợ cấp. - Ủy ban nhân dân cấp huyện có công văn đề nghị trợ cấp. - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội duyệt cấp kinh phí.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận phê duyệt của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tham gia kháng chiến chống Mỹ (hoặc thân nhân) lập bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ), sao giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan gởi Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng mẫu quy định
Bước 2: Tổ chức hội nghị xét: Hội nghị liên tịch cấp ấp, Hội nghị Cựu chiến binh cấp xã; công văn đề nghị trợ cấp của cấp xã. (Nếu đối tựơng có giấy tờ gốc thể hiện rõ quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ thì không cần biên bản hội nghị của cấp ấp và Hội Cựu chiến binh cấp xã)
Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách trình Ủy ban nhân dân huyện ký công văn đề nghị gởi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (kèm hồ sơ và danh sách)
Bước 4: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và đề nghị cấp trên phê duyệt.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần.
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (kèm giấy tờ thể hiện quá trình hoạt động kháng chiến chống Mỹ)
Giấy uỷ quyền
Biên bản hội nghị liên tịch cấp ấp
Biên bản hội nghị Hội Cựu chiến binh cấp xã
Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã
Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Danh sách đề nghị trợ cấp của cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (mẫu số 1A; 1B; 2A; 2B; 2B-1)
Tải về
Bản trích sao lý lịch đối tượng (Mẫu 2C)
Tải về
Biên bản hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh cấp xã. (mẫu 06)
Tải về
Biên bản hội nghị liên tịch cấp ấp (Mẫu 05)
Tải về
Công văn đề nghị của cấp xã (mẫu số 7A)
Công văn đề nghị của cấp xã, huyện (mẫu số 8A)
Tải về
Danh sách đề nghị trợ cấp (mẫu 9A; 9B; 9B-1)
Giấy uỷ quyền (mẫu 04)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hồ sơ đề nghị trợ cấp người tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-003236-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21