Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-003882-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư (61 Trương Định, Phường 1, Thị xã Tân An, Long An), khi nhận đủ thủ tục viết giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Xử lý hồ sơ và chuyển giao cho bộ phận một cửa
Bước 3: Người đăng ký đem giấy hẹn và nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng.
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00
+ Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Có trụ sở chính theo quy định
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh cực cấm kinh doanh
Tên doanh nghiệp đặt đúng quy định
Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính) của công ty bị chia
Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên)
Danh sách thành viên công ty bị chia (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo
a) Công dân Việt Nam: Bản sao chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp (có công chứng)
b) Người Việt Nam định cư ở nước ngòai:
- Hộ chiếu Việt Nam.
- Hộ chiếu nước ngòai và một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận đăng ký công dân;; Giấy xác nhận gốc Việt Nam; Giấy xác nhận có gốc Việt Nam; Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam; Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
c) Người nước Ngòai:
- Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
- Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
d) Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ; Quyết định cử đại diện tham gia quản lý phần vốn góp kèm theo giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý (bản sao Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền nêu ở trên
Bản sao (công chứng) chứng chỉ hành nghề của người quản lý công ty nếu công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chia công ty
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc về việc chia công ty
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký chia doanh nghiệp (Mẫu đơn phụ lục III-5)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chia doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-003882-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19