Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-007142-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Du lịch
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An số 3 Võ Văn Tần, phường 2, TXTA, tỉnh Long An (Bộ phận một cửa).
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ, tổ tư vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp xét duyệt trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký.
Bước 3: Nhận Thẻ Hướng dẫn viên tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
Công chức bộ phận một cửa hướng dẫn người đến nhận Thẻ HDV đến nộp tiền lệ phí tại bộ phận kế hoạch tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công chức bộ phận một cửa kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao trả Thẻ cho người đến nhận Thẻ hướng dẫn viên
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên (Phụ lục 15 của TT89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008)
Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho HDV do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp
Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ (có công chứng)
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Phụ lục số 15 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch 200 ngàn đồng/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi Thẻ Hướng dẫn viên du lịch - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-007142-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22