Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-008536-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kế từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phòng Kế hoạch tổng hợp.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ có ghi ngày hẹn trả kết quả và ghi vào sổ theo dõi.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn lại cho người nộp hồ sơ.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc hành chính.
Bước 3: Nhận chứng nhận chuyên môn, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tại phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật.
+ Công chức trả kết quả phối hợp với thủ quỹ cơ quan tính phí và ra phiếu thu của Chi cục Thuế thị xã Tân An .
+ Người nhận giấy chứng nhận chuyên môn bảo vệ thực vật - pháp luật, ký vào sổ theo dõi trong trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền của người ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương.
+ Thời gian nhận giấy chứng nhận chuyên môn bảo vệ thực vật - pháp luật, từ thứ hai đến thứ sáu giờ làm việc hành chánh.
Đơn đăng ký dự lớp tập huấn
Bằng chuyên môn ( sao y có công chứng) (nếu có)
Giấy khám sức khỏe
Sơ yếu lý lịch (có chứng nhận của địa phương)
Ảnh 4 X 6 ( 03 tấm )
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tập huấn chuyên môn Bảo vệ thực vật và Pháp luật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy Chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật 700.000 đồng/01 chứng chỉ hành nghề
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-008536-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22