Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-010140-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ được nộp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư, phát hành giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Hồ sơ được chuyển đến phòng đầu tư xử lý: lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến các sở, ngành (nếu có) và của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Tham mưu trả lại hồ sơ cho bộ phận một cửa nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc soạn tờ trình, dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển cho bộ phận một cửa, trả kết quả theo giấy hẹn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc buổi sáng.
Sáng: 7h đến 11h30.
Chiều: 1h30 đến 17h.
* Hồ sơ về dự án đầu tư:
- Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
- Dự án đầu tư.
- Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nhà xưởng, quy hoạch, chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, môi trường.
- Báo cáo, chứng minh năng lực tài chính.
* Hồ sơ về đăng ký kinh doanh:
1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
- Dự thảo Điều lệ công ty.
- Danh sách thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.
Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
- Giấy tờ chứng minh về việc thỏa mản điều kiện kinh doanh, vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề (nếu thuộc trường hợp kinh doanh có điều kiện).
2. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-2: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập chi nhánh)
Tải về
Phụ lục I-3: Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Phụ lục I-8: Danh sách công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên
Tải về
Phụ lục I-9: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Tải về
Phụ lục IV-1: Hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản dành cho nhà đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-010140-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
26