Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-010375-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ được nộp tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư, phát hành giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Hồ sơ được chuyển đến phòng đầu tư xử lý: xem xét hồ sơ, tham mưu lấy ý kiến các bộ, sở, ngành (nếu cần). Tổng hợp ý kiến các bộ, sở, ngành (nếu có). Tham mưu trả lại hồ sơ cho bộ phận một cửa nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc lập báo cáo thẩm tra, dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển cho bộ phận một cửa trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc buổi sáng.
Sáng: 7h đến 11h30.
Chiều: 1h30 đến 17h.
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Dự án đầu tư (đối với trường hợp mở rộng dự án, thay đổi mục tiêu)
Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nhà xưởng, quy hoạch, chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, môi trường (đối với trường hợp mở rộng)
Báo cáo, chứng minh năng lực tài chính, báo cáo tình hình thực hiện dự án
Biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị (theo điều lệ công ty quy định đối với thẩm quyền điều chỉnh đối với từng vấn đề)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục I-4: Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy CNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
Tải về
Phụ lục IV-1: Hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản dành cho nhà đầu tư
Tải về

0
19