Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-014989
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã (nơi có đất); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nơi có đất)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc
* Lưu ý:
 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.
 Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.
 Thời hạn của UBND tỉnh giải quyết là 07 (bảy) ngày làm việc sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi truờng Long An (Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản.
Bước 3: Nhận quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
. Người nhận quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
. Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản đến nộp lệ phí cấp quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
. Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận quyết định không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò
Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế quyền thăm dò
Số bộ hồ sơ: 04 bộ. * Lưu ý: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định số lượng hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản
Tải về
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp quyết định tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (thừa kế) 1.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-014989
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23