Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-015453-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc Ghi chú: - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc. - Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc. - Thời hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết là 07 (bảy) ngày làm việc sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi truờng Long An (Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kiểm tra thực địa; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản.
Bước 3: Nhận quyết định về việc chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Người nhận Quyết định về việc cho phép chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
- Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận Quyết định chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản đến nộp lệ phí cấp Quyết định tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận Quyết định về việc cho phép chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản ký nhận Quyết định về việc cho phép chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản. Trường hợp người nhận Quyết định không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản
Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng
Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm chuyển nhượng
Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm chuyển nhượng
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (Mẫu số 25
Tải về
Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản
Tải về
Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 14)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-015453-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19