Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-015861-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Cá nhân người đề nghị xin học lại tại trường Trung học phổ thông khác nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.
- Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Ghi phiếu chuyển hồ sơ.
Giải quyết hồ sơ: - Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin cá nhân xin học lại lại tại trường Trung học phổ thông:
- Trình lãnh đạo ký.
Trả kết quả: - Cá nhân người đề nghị chuyển trường nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đóng dấu vào giấy giới thiệu.
- Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.
Đơn xin học lại (do học sinh ký)
Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính)
Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin học lại tại trường khác - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-015861-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20