Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-015876-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Cá nhân người đề nghị xin học lại nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.
- Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Ghi phiếu chuyển hồ sơ.
Giải quyết hồ sơ: - Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các nội dung thông tin cá nhân xin học lại.
- Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.
Trả kết quả: - Cá nhân người đề nghị xin học lại lớp đầu cấp nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đóng dấu vào giấy giới thiệu.
- Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Độ tuổi của học sinh vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông (15-17 tuổi) được qui định tại khoàn 2, 3 điều 37 chương V điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học theo mục 2 điều 4 chương II tại quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường hợp xin học lại ở trường cũ :
+ Đơn xin học lại (do học sinh ký).
+ Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).
+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).
+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.
=> Hiệu trưởng nhà trường xem xét, giải quyết sau khi kiểm tra lại tính hợp lệ của hồ sơ và căn cứ vào năm sinh để xem xét độ tuổi theo qui định về độ tuổi của từng cấp học được qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp xin học lại tại trường khác :
+ Giấy yêu cầu chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Học bạ (bản chính).
+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính, hoặc công chứng).
+ Bản sao giấy khai sinh hợp pháp.
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông (ghi rõ loại hình trường được tuyển: công lập hoặc ngoài công lập).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do nhà trường nơi đi cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.
+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến(nếu có).
+ Giấy xác nhận của chính quyền điạ phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin học lại đầu cấp Trung học phổ thông - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-015876-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18