Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-015931-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ :: + Cá nhân hoặc người được ủy quyền hợp pháp có nguyện vọng được công công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp gửi hồ sơ đến Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục Sở.
+ Nhận, kiểm tra số lượng và tính pháp lý của hồ sơ.
+ Ghi nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Bước 2 Giải quyết hồ sơ: + Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục kiểm tra tính chính xác các nội dung thông tin cá nhân yêu cầu cấp tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT ký văn bản công nhận
Bước 3 Trả kết quả: + Cấp Giấy công nhận đối với cá nhân có yêu cầu.
+ Ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi.
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
01 bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
01 bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Nộp kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như:
+ Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;
+ Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;
+ Bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;
+ Văn bản công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-015931-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22