Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-018041-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thành phố
Bước 2: Phòng Giáo dục - Đào tạo nhận hồ sơ, thẩm định các điều kiện sáp nhập, chi tách trường theo quy định
Bước 3: Phòng Giáo dục - Đào tạo có ý kiến bằng văn bản về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Bước 4: Gửi hồ sơ xin sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục đến UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thành phố
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc cho phép sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục
Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia tách trường về việc tiếp thu ý kiến của Phòng Giáo dục - Đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, thành phố (nếu có)
Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép sáp nhập, chia tách sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành
Hồ sơ nhân sự, bao gồm:
. Lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
. Hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của giáo viên, nhân viên; bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em
* Lưu ý: Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia tách trường mầm non - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-018041-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21