Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-018169-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố (bộ phận một cửa)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện, thành phố (bộ phận một cửa)
Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không hợp lệ thì lập văn bản đề nghị chỉnh, bổ sung hoặc từ chối giải quyết và hoàn trả lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn để thẩm định hồ sơ theo quy định
Bước 3: Bộ phận chuyên môn trình lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, ký giấy chứng nhận
Bước 4: Người đại diện hợp tác xã nhận giấy chứng nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện, thành phố (bộ phận một cửa)
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, thứ Bảy chỉ tiếp nhận hồ sơ buổi sáng (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Phải có quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã
+ Phải có biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu)
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh (đính kèm)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh 20.000 đồng/01 lần cấp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-018169-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
26